Make Life Easy

ออฟฟิศซินโดรม
Blog

บรรเทาโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างไรให้ไกลหมอ

ออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับกับพนักงานออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในท่าซ้ำ ๆ ข้อมูลเชิงสถิติโดยโรงพยาบาลสมิติเวช พบว่า คนไทยกว่า 80% ที่ทำงานออฟฟิศมักมีอาการออฟฟิศซินโดรม โดยสาเหตุที่เกิดมาจากพฤติกรรมการทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน รวมถึงสภาพร่างกายของคนเรา หลายคนกังวลโดยเฉพาะเมื่อเราจำเป็นจะต้องหาหมอ กับการรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยกายภาพบำบัด หรือฝังเข็ม ซึ่งจริง ๆ แล้ว เราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง หรือหาไอเท็มเสริมมาช่วยบรรเทาอาการนี้ Komfy ได้มีการสร้างสรรค์หมอนขึ้นมาหลายรุ่น เพื่อให้รองรับกับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงหมอนที่ช่วยบรรเทาอาการปวดของโรคนี้อีกด้วย แต่ก่อนที่เราจะไปหาวิธีการแก้ไขวิธีต่าง ๆ

Read More »
หมอนจัดท่านอน: Kool Kreme Komfort
Blog

หมอนจัดท่านอนช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพจริงหรือ?

หมอนจัดท่านอนคืออะไร หมอนช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพจริงหรือ ปัญหาที่หลาย ๆ คนเจอเกี่ยวกับสุขภาพ แต่อาจมองข้ามเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัวซึ่งมีส่วนเป็นต้นเหตุในการส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยตรงของเรา ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการนอน การนอนที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของที่นอน บรรยากาศห้องนอน หรือการนอนไม่หลับเพียงแค่นี้ แต่ยังมีเรื่องของ “หมอน” ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการนอนของแต่ละคน Komfy จึงสร้างสรรค์หมอนจัดท่านอนให้เข้ากับสรีระ และวิธีการนอนของแต่ละคนขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องคำนึงถึงด้วย การเลือกหมอนที่ไม่ถูกกับสรีระร่างกายและท่านอนของเรา อาจทำให้มีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาได้

Read More »