Warranty

Warranty Card Komfy

กรุณากรอกรายละเอียดชื่อ นามสกุล , ที่อยู่ , Email และเบอร์โทรติดต่อของท่านลูกค้าในใบรับประกันสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางพนักงานได้ดูแลท่านลูกค้าอย่างเต็มที่

Komfy Pillow  Warranty 1 Year

** ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าประเภทหมอนเป็นวันแรก ในส่วนของการปรับ ลด เพิ่ม ใยหมอน ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเพื่อนำมาปรับฟรีที่ Komfy ทุกสาขา หากต้องการขนส่ง (ไปรษณีย์) 250 บาท / หมอน 1 ใบ

Komfy Mattress Warranty 10 Years

เงื่อนไขในการรับประกันมีดังต่อไปนี้

1. หากที่นอนมีความบกพร่องจากการผลิต ผู้ซื้อสามารถติดต่อฝ่ายรับประกันสินค้าของบริษัทฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ 

2. การรับประกันที่นอน ความเสียหายต้องเกิดจากการนอนท่าปกติเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เมื่อพบว่าที่นอนหรือฐานรองถูกใช้งานผิดลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง หรือความเสียหายไม่ได้เกิดจากวัสดุ หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

3. กรณีแจ้งเคลมลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบรับประกันสินค้าเท่านั้นและทุกครั้ง หากสูญหาย ฉีกขาดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

4. ขั้นตอนการเข้าไปตรวจสอบ หากลูกค้าไม่สะดวกให้ทางบริษัทเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางบริษัทไปรับที่นอนกลับมาตรวจสอบได้ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาที่นอนสำรองให้แก่ลูกค้าในระหว่างที่มีการนำมาตรวจสอบ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น โดยระยะเวลาในการตรวจสอบจะอยู่ที่ 3 -7 วันโดยประมาณ

5. กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทไปรับ-ส่งที่นอนและนำมาตรวจสอบ ทางบริษัทขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ลูกค้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริการรับ-ส่งคืนให้ฟรี ภายใน 90 วันหลังส่งมอบสินค้า และถ้าทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากการใช้งานผิดลักษณะ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ (ตามข้อ2) และทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งรถไปรับ-ส่ง ตามระยะทางที่บริษัทได้มีข้อกำหนดไว้แล้ว
 2. ลูกค้าต่างจังหวัด กรณีเคลมสินค้า ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนมาให้ทางบริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งคืนลูกค้าผ่านขนส่งเอกชน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าบริการในส่วนของขนส่งเอกชนทั้งหมด กรณีจัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ทางบริษัทจะแพคสินค้าแน่นหนาที่สุด เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

6. ในการพิจารณากรณีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาตามมาตราฐานของทางบริษัท

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. โดยทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนใจของลูกค้า

10. หากวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัสดุหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่า เพียงแต่อาจไม่ใช่สีหรือแบบเดิม

** ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า บริษัทฯจะไม่ยืดเวลาประกัน หรือเริ่มต้นระยะเวลาประกันใหม่ 

ขอบเขตการรับประกันที่นอน

การรับประกันที่นอนของบริษัทฯ บริษัทรับประกันส่วนประกอบภายในโครงสร้างที่นอน เสียหายอันเกิดจาการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • ลูกสปริง หรือ ขดลวดเสียหาย หรือแตกหัก จากการใช้งานปกติ
 • ลูกสปริง หรือขดลวดยื่นโผล่ออกมา หรือฉีกขาดจนทะลุผ้าหุ้มที่นอน จากการใช้งานปกติ
 • ชั้นยางพารา ลาเท็กซ์และโฟมภายในที่นอน ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ

การรับประกันไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง ?

 • ผ้าหุ้มที่นอน (รวมถึง รอยเปื้อน รอยสกปรก หรือ ถูกไฟไหม้)
 • รอยกดปกติจากร่างกายลึก 30 มิลลิเมตร (3 เซนติเมตร)
 • ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอน ซึ่งล้อมรอบบริเวณขอบนอกสุดของที่นอน และฐานรองที่นอน มีการคดงออัน
  เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี
 • สินค้าที่ขายตามสภาพ หรือ เป็นตัวโชว์ / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปู
  คลุมพอดี
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดหรือไม่ถูกวิธี
 • ความเสียหายของโครงสร้างที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียงที่ไม่เหมาะสม
 • ยางพาราลาเท็กซ์หรือโฟมในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาด หรือถูกตัด
 • ขนาดของที่นอนแต่ละหลังอาจมีการคลาดเคลื่อนในระยะไม่เกิน 2 เซนติเมตร เนื่องจากสินค้าผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยการใช้มืออีกทั้งความยืดหยุ่นของชั้นวัสดุที่นอนที่นอนสามารถยืดหรือหดตัวได้ตามธรรมชาติ

ขั้นตอนการแจ้งเคลมที่นอน

1. หากลูกค้าพบว่าที่นอนยุบ หรือ ไม่แน่ใจว่าที่นอนนั้นมีปัญหา ให้ลูกค้ารีบติดต่อพนักงานที่ดูแลท่าน เพื่อขอคำปรึกษา ส่งรายละเอียดแจ้งเคลมพร้อมชื่อที่อยู่ และใบรับประกัน/ใบเสร็จรับเงิน ให้พนักงานขาย

2. พนักงานขายจะทำการส่งเรื่องแจ้งให้บริษัท และทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับหาลูกค้า เพื่อเข้าไปตรวจสอบที่นอน

ในการเข้าไปตรวจสอบ หากมีการยุบหรือยวบตามเกณฑ์การรวัดของบริษัท บริษัทจะทำการเปลี่ยนใหม่ให้ โดยเป็นที่นอนรุ่นเดิม และหากอยู่ในเกณฑ์ที่ซ่อมได้ ทางโรงงานก็จะเปลี่ยนในส่วนของวัสดุที่เสียนั้นให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีตรวจสอบที่นอนยุบตัว

เงื่อนไขในการพิจารณาที่นอนยุบจากระบบสปริง 

 • วัดค่าการยุบตัวของจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด ดังนี้

วิธีการคำนวน ค่าซ่อมสินค้า

สำหรับปีแรกโดยนับจากวันที่ส่งสินค้าเป็นวันแรก ทางแบรนด์จะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอน เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหลังจาก 1 ปีแรกไปแล้ว โดยนับจากวันที่ส่งสินค้า การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใดๆ สำหรับที่นอน จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่คุณได้ใช้ที่นอนของคุณมาจนถึงปัจจุบัน หากที่นอนที่ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตการรับประกัน 1 ปีแรกผ่านไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะคำนวณโดยการคิดจากยอดชำระจริงของที่นอน และหารตามจำนวนระยะเวลารับประกันแล้วคูณด้วยจำนวนปีที่ลูกค้าใช้ที่นอน

ตัวอย่าง เช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยยอดชำระจริงของที่นอน 80,000 บาทและนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าในปีที่ 3 

การคำนวนค่าใช้จ่ายดังนี้  

= (80,000 / 10) x 3 ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 24,000 บาท

ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่าสินค้ามีรอยเปี้อน สกปรก หรือมีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่นๆมากกว่ามาจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือจากงานฝีมือ ถ้ากรณีลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าในช่วงขอบเขตการรับประกันก็ตาม การรับประกันนี้ก็ยังมีผลคุ้มครองจนถึงหมดระยะเวลารับประกันของที่นอนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

ค่าบริการในการรับกลับ และจัดส่งที่นอน

พื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำหรับปีแรกนับจากวันที่ส่งสินค้า หากมีความบกพร่องจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บคืนสินค้าเพื่อทำการ เปลี่ยนและหรือซ่อมแซมโครงสร้างที่นอน บริษัทฯ ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

สำหรับปีที่สองเป็นต้นไปนับจากวันที่ส่งสินค้า  บริษัทฯ คิดค่าบริการจัดเก็บที่นอนและนำส่งคืนเริ่มต้น 1,500 บาท (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง)  

นอกพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลูกค้าจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนมาให้ทางบริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งคืนลูกค้าผ่านขนส่งเอกชน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าบริการในส่วนของขนส่งเอกชนทั้งหมด กรณีจัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ทางบริษัทจะแพคสินค้าแน่นหนาที่สุด เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

ในกรณีลูกค้าประสงค์เปลี่ยนรุ่นที่นอน

 1. สงวนสิทธิ์ที่นอนหลังเดิม อายุการใช้งานไม่เกิน 100 วัน หลังการจัดส่งสินค้า 
 2. ที่นอนหลังเดิมต้องไม่มีการเลอะ หรือเสียหายใดๆจากการใช้งาน
 3. ค่าเสื่อมสภาพ คิดเป็น 50% จากราคาที่นอนเดิม ราคาที่นอนเดิมอ้างอิงจากราคาในใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้า 
 4. ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินอ้างอิง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนรุ่นสินค้า
 5. ค่าขนส่ง 2,000 บาท/หลัง 

ตัวอย่างการคำนวนราคาที่ลูกค้าต้องชำระเพิ่มกรณีต้องการเปลี่ยนรุ่นที่นอน (กรณีที่นอนใหม่ราคาสูงกว่า)

 • ที่นอนใหม่ ราคา 80,000 บาท ที่นอนราคาเดิม 60,000 บาท (ค่าเสื่อมสภาพ 50%) = 30,000 บาท
 • วิธีคำนวน ค่าใช้จ่าย (80,000บาท – 30,000บาท) + 2,000บาท = 52,000 บาท (ลูกค้าชำระเพิ่ม)

* หมายเหตุ : ในกรณีที่นอนใหม่ราคาต่ำกว่า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง

การวางที่นอนบนฐานรองที่นอนที่ดี

 • เมื่อซื้อที่นอนใหม่แล้ว ควรพิจารณาเปลี่ยนฐานรองที่นอนใหม่ให้เข้ากันด้วย อาจเกิดเหตุการณ์ที่ที่นอนใหม่ของท่านยุบตัวลงซึ่งปัญหาเกิดมาจากฐานรองที่นอนเก่าไม่สามารถรองรับได้ดีเพียงพอ
 • ในกรณีที่ฐานรองเป็นไม้ระแนง ขอแนะนำให้วางชั้นวัสดุรองรับไว้บนไม้ระแนงเพื่อวางรองรับที่นอน และป้องกันไม่ให้ด้านล่างของที่นอนเกิดการเสียหายจากการถูกกดทับจากซี่ไม้ระแนง
 • แนะนำฐานแผ่นรองใต้เตียงแบบเต็มแผ่น เพื่อรับน้ำหนักที่นอนได้อย่างสมดุล 

ข้อมูลเพิ่มเติม

*ท่านอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 15 วัน เพื่อให้สรีระปรับตัวเข้ากับสัมผัส และการรองรับของที่นอนหลังใหม่ โปรดให้เวลา สำหรับสรีระของท่านและผลิตภัณฑ์ในการปรับสมดุลของสรีระ ก่อนที่ท่านจะพิจารณาในการดำเนินการใดๆ หลังจากนี้*