Make Life Easy

หมอนจัดท่านอน: Kool Kreme Komfort
Blog

หมอนจัดท่านอนช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพจริงหรือ?

หมอนจัดท่านอนคืออะไร หมอนช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพจริงหรือ ปัญหาที่หลาย ๆ คนเจอเกี่ยวกับสุขภาพ แต่อาจมองข้ามเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัวซึ่งมีส่วนเป็นต้นเหตุในการส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยตรงของเรา ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการนอน การนอนที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของที่นอน บรรยากาศห้องนอน หรือการนอนไม่หลับเพียงแค่นี้ แต่ยังมีเรื่องของ “หมอน” ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการนอนของแต่ละคน Komfy จึงสร้างสรรค์หมอนจัดท่านอนให้เข้ากับสรีระ และวิธีการนอนของแต่ละคนขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องคำนึงถึงด้วย การเลือกหมอนที่ไม่ถูกกับสรีระร่างกายและท่านอนของเรา อาจทำให้มีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาได้

Read More »