Original Crafted Sleep
Since 1989

Creating the most dedicated products in the industry. Not only the finest materials but passion and dedication are also vital in crafting our very best products.

We have always been passionate in finding the best materials and putting our best work into every piece of our finely crafted products. Dedication and passion are passed on to our customers through our products and we believe that our customers deserve nothing short of it.

Every single piece of our products are passionately crafted and presented. We invite everyone to share our passion. Customers can rest assured that every single piece of our finely crafted products is guaranteed our best dedication and care.


ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความหลงไหล

เราภูมิใจที่จะบอกทุกคนอย่างนั้น เพราะความหลงไหล พาเราสู่การเป็นผู้ชำนาญด้านการสร้างสรรค์เครื่องนอน ต่อยอดสู่การมอบความสบายในการพักผ่อนไปยังหลายพึื้นที่ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2532

ความหลงไหล คือจุดเริ่มต้นของความทุ่มเท ความรู้ เทคนิคและความชำนาญในงานฝีมือการทำเครื่องนอนอย่างแท้จริง นำมาซึ่งการเสาะหาวัสดุที่ดีที่สุด เทคโนโลยีที่ใช่ที่สุด กระบวนการที่พิถีพิถันที่สุด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องนอน ที่ดูแลและเข้าใจผู้ใช้ได้สูงสุดตลอด 30 ปี

ความชำนาญที่มากขึ้น ทำให้เราตอบสนองผู้ใช้ได้มากขึ้น แต่สิ่งที่เราภูมิใจยิ่งกว่า คือ ทุกคนพักผ่อนได้สบายยิ่งกว่าที่เคยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน เราก็พร้อมจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

ใส่วัสดุที่อยู่เหนือกาลเวลา ซึ่งคือความหลงไหลที่สร้างสรรค์เครื่องนอนอันเป็นเอกลักษณ์ทุกๆ ชิ้นทุกครั้งที่คุณแกะเครื่องนอนชิ้นใหม่ของเรา คุณจะสัมผัสได้ว่า ความหลงไหลในวันนั้นยังคงอยู่ในวันนี้

Walk Through Our History

FROM HEART MADE NEVER COMPROMISE OUR STANDARD

ประวัติศาสตร์ ที่ถักทอด้วยมือ
จากความหลงไหลสู่มาตรฐานงานฝีมือระดับสูง

Craftsmanship & Passion

From inspirations of textiles and craftsmanship,
Styletex Co.,Ltd was established.
We started to share our passion in craftsmanship through our bed and bath products.

จากความหลงไหล สู่ความชำนาญ
บจก. สไตล์เท็กซ์ ก่อตั้งขึ้นจากความหลงไหล
ในงานฝีมือการสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นนำเข้าเครื่องนอนที่มีคุณภาพจากประเทศชั้นนำ

The First Success

A full spectrum bedding manufacturing plant was established in the now infamous Asoke area.
We enjoyed successes in leading department stores across Thailand.

หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องนอน
เราเพิ่มความหลากลายของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสร้างโรงงานผลิตที่อโศกและยังกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเครื่องนอน

Official Launch

Relocation to Patumtani to accommodate higher demand for our highly successful products.
Five years later, Silkentex Co.,Ltd was established.

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ย้ายฐานการผลิตสู่ปทุมธานีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น หลังจากนั้น บจก. ซิ้ลเคนเท็กซ์ก็ถือกำเนิดขึ้น

Delivered the Best

One of our first ergonomic pillows started to enjoy success nationwide under the name of “Neck Support”.
This very same pillow is the prototype of our flagship “Kiss Dream Deluxe”.

กำเนิดนวัตกรรมเพื่อคนไทย
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ในตลาด ทำให้เราสร้างสรรค์หมอนปรับสรีระ
ในชื่อ“Neck Support” ซึ่งเป็นต้นแบบของหมอนภูมิใจ “Kiss Dream Deluxe”

Improved to Even Better

Latex and memory foam pillow was added to our product line ups.

มากกว่าแค่คุณภาพที่ดีกว่า
เพื่อตอบสนองการพักผ่อนที่ดียิ่งขึ้นเราเพิ่มหมอนที่ทำจากลาเท็กซ์และเมมโมรี่โฟม

New things, Better Quality

New generation of executives were introduced.
It is the first time we started to look at delivering hand crafted products without compromise.

ยุคใหม่แห่งการพักผ่อน
ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นใหม่เข้ามาร่วมบริหารงาน ความรู้ใหม่ผสานความรู้ความชำนาญที่สั่งสม
มาตลอด เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Komfy is the New Chic

The introduction of our newly founded “Komfy”. And here, our journey

Komfy ชิคที่ความคราฟท์
ขอต้อนรับผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “Komfy” เครื่องนอนที่เข้าใจไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง